Välkommen

till

LOFÄLLAN EKOPARK

Syftet med verksamheten Lofällan ekopark är att bidra till en hållbar utveckling enligt FNs definition:

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I dagligt tal används ofta termen hållbarhet. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Detta sker genom att vi vårdar och brukar ekoparkens miljö och ger besökare kunskaper och energi för att kunna bidra till en hållbar utveckling av samhället.