Kurser

Lofällan ekopark anordnar, i egen regi eller genom andra organisationer, öppna kurser/evenemang under temat hållbar utveckling.

För kurser i hyggesfritt skogsbruk klicka här.