Om

Lofällan är namnet på en ett gammalt fäbodområde vid sjön Logärden, cirka 3 mil (bilvägen) nordost om Falun, som ingår i  Logärdsfäbodarna.

Verksamheten för Lofällan ekopark sker på fastigheten Blixbo 94:1 med en sammanhängande areal om cirka 7 hektar, varav cirka 6 ha är skog och 1 ha fäbodvallar. På fäbodvallarna finns två gamla fäbodstugor (Storstugan och Lillstugan), en lada, en fiskebod med bastu vid sjön och ett båthus. Ovanför fäbodvallarna upp mot skogen finns en modern ”fäbodstuga” med el, vatten och avlopp. Den kallar vi Nystugan.

Vi som äger fastigheten är Karin Rosenberg och Lasse Pedersson.