Naturen

Verksamheten för Lofällan ekopark sker på fastigheten Blixbo 94:1 med en sammanhängande areal om cirka 7 hektar, varav cirka 6 ha är skog och 1 ha fäbodvallar. Skogen brukas enligt olika sätt för hyggesfritt skogsbruk (bl.a. blädning, naturkultur, naturnära skogsbruk). Fäbodvallarna hålls rena från sly och andra växter som inte hör hemma där. För närvarande sker det med lie och röjsåg.

Fastigheten gränsar i öster och väster till andra fäbodfastigheter, i norr till den egna skogen och fäbodvallen gränsar i söder till ner mot sjön Logärden. Den är känd för sitt klara och djupa vatten och det fina fisket på röding och öring. Att bada i den klara sjön är en upplevelse i sig.

Runt Lofällan ekopark finns det en mindre vildmark där björn och varg lever på älg och rådjur, men det är också ett rikt fågelliv i skogen och vid sjön. Det finns flera vandringsleder och stigar att välja på för den som vill utforska naturen runt omkring.